Rastvorljivost (Disperzni sistemi)

Apstrakt

Rastvorljivost. Nezasićeni i prezasićeni rastvori. Kristalizacija.

Zadaci:

1. Koliko iznosi rastvorljivost supstance C, ukoliko je poznato da na 20oC, 20g H2O može rastvoriti 2g soli?

2. Koliko iznosi rastvorljivost sustance B, ukoliko je poznato da se na 20oC, u 200g zasićenog rastvora nalazi 20g soli?

3. Odredite rastvorljivost BaCl2, u vodi na 0oC, ako na ovoj temperaturi 13,1g zasićenog rastvora sadrži 3,1g soli.

4. Koliko će se grama (Al2(SO4)3) iskristalisati hlađenjem 200g zasićenog rastvora ove soli na 80oC na 20oC? Rastvorljivost ove soli u 100g H2O na 80oC=73, a na 20oC=36,4.

5. Koliko se grama olovo(II)nitrata Pb(NO3)2, može naknadno rastvoriti u 140g zasićenog rastvora ove soli na 45oC, ako se rastvor zagreje na 60oC?