Jedinjenja azota (amonijak, oksidi azota i kiseline) (Elementi 15.grupe PSE.)

Apstrakt

Dobijanje i svojstva amonijaka. Reakcije. Haber-Bošov proces. Primena. Oksidi azota. Azotna kiselina. Azotasta kiselina. Industrijsko dobijanje azotne kiseline. Soli azotne i azotaste kiseline. Pimena i značaj.