Elementi 15. grupe - opšta svojstva (Elementi 15. grupe PSE)

Apstrakt

Ovu grupu čine dva nemetala (azot - N i fosfor - P), dva metaloida (arsen - As i antimon - Sb) i jedan metal (bizmut - Bi). Elementi 15. grupe kao elementarne suptance. Fizička svojstva elemenata 15. gupe. Hemijska svojstva elemenata 15. grupe. Građenje binarnih jedinjenja. Oksidoredukciona sposobnost elemenata 15. grupe. Nalaženje u prirodi. Dobijanje i primena.