Elementi 15.grupe; Opšta svojstva (Elementi 15.grupe PSE.)

Apstrakt

Elementi 15.grupe kao elementarne suptance. Fizička svojstva elemenata 15.gupe. Hemijska svojstva elemenata 15. grupe. Građenje binarnih jedinjenja. Oksidoredukciona sposobnost elemenata 15 grupe. Nalaženje u prirodi. Dobijanje i primena.