Protolitička ravnoteža u vodi; Vodeni rastvori kiselina i baza; Konstanta kiselosti i baznosti (Kiseline, baze, soli)

Apstrakt

Vodeni rastvori kiselina i baza. Konstanta kiselosti i baznosti.