Metabolizam (Ugljeni hidrati)

Apstrakt

Metabolizam. Katabolizam. Anabolizam. ATP. Uloga metabolizma. Acetil-CoA. Sinteza ATP-a. Anabolitička faza. Energetski ciklus u ćelijama. ADP. AMP.