Varenje ugljenih hidrata (Ugljeni hidrati)

Apstrakt

Alfa amilaza. Dekstrini. Maltaza. Glikoliza. Laktat. Piruvat.