Elementi 16. grupe - opšta svojstva (Elementi 16. grupe PSE)

Apstrakt

Elementi 16. grupe kao elementarne suptance. Fizička svojstva elemenata 16. gupe. Hemijska svojstva elemenata 16. grupe. Građenje binarnih jedinjenja. Oksidoredukciona sposobnost elemenata 16. grupe. Nalaženje u prirodi. Dobijanje i primena.

Zadatak

1. Odredi koeficijente u jednačinama i utvrdi da li je vodonik peroksid oksidaciono ili redukciono sredstvo.