Hemijska ravnoteža (Hemijske reakcije)

Apstrakt

Hemijska ravnoteža. Pisanje izraza za konstantu ravnoteže. Povratne (reverzibilne) i nepovratne (ireverziblne) reakcije. Izračunavanje početne i ravnotežne koncentracije pri hemijskoj reakciji.

Zadaci:

1. Napisati izraze za konstante ravnoteže sledećih reakcija.

2. Pri sintezi amonijaka iz elemenata, pod određenim uslovima, u ravnoteži se nalazi 0,1 mol/dm3 N2, 0,2 mol/dm3 H2 i 0,8 mol/dm3 NH3. Izračunati konstantu ravnoteže ove reakcije, kao i polazne koncentracije [N2] i [H2].