Elektronska konfiguracija - drugi deo (Struktura atoma)

Apstrakt

Luisove formule. Odstupanja od pravilnog rasporeda popunjavanja energetskih nivoa ( Z 18-36 ) kalijuma (K), mangana (Mn), broma (Br).