Alkalni metali (Eksperimenti)

Apstrakt

Ispitivanje svojstava natrijuma (Na) i kalijuma (K) u reakciji sa vodom. U dve čaše smo sipali destilovanu vodu a zatim dodali rastvor fenoftaleina, oba rastvora su ostala bezbojna. Dodavanjem natrijuma (Na) odnosno kalijuma (K) rastvori se boje u ljubičasto, što je dokaz da je sredina bazna. Kalijum (K) će burnije reagovati od natrijuma (Na), ali u oba slučaja dolazi do izdvajanja gasa vodonika što se može uočiti pojavom mehurića gasa.
Dokazivanje alkalnih metala u plamenu (natrijum (Na) boji plamen žuto a kalijum (K) boji plamen ljubičasto)