Sagorevanje etanola i benzena (Eksperimenti)

Apstrakt

Ovim ogledom smo pokazali kako gori etanol, a kako benzen. Benzen gori čađavim, a etanol plavičastim plamenom što nam pokazuje da benzen sadrži veći procenat ugljenika u svom sastavu.