Brzina hemijske reakcije, dobijanje vodonika (Eksperimenti)

Apstrakt

Reakcija cinka sa razblaženom i koncentrovanom hlorovodoničnom kiselinom, reakcija će se dogoditi u oba slučaja ali će biti brža sa koncentrovanom hlorovodoničnom kiselinom, dolazi do izdvajanja vodonika (oslobađaju se mehurići.)