Karboksilne kiseline - nomenklatura i klasifikacija (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Apstrakt

Struktura i nomenklatura karboksilnih kiselina i njihovih soli. Karboksilna grupa. Podela karboksilnih kiselina.