Hemijsko posuđe i pribor od stakla i porcelana (Eksperimenti)

Apstrakt

Upoznavanje sa laboratorijskim posuđem i priborom za izvođenje raznih hemijskih operacija pri eksperimentalnom radu. Njega čine: epruvete, čaše, erlenmajeri, baloni, pipete, birete, menzure, porcelanske šolje, stalci za epruvete, tronošci stativi..