Značenje hemijskih simbola i formula (Izračunavanje na osnovu hemijskih formula)

Apstrakt

Hemijski simbol. Molekulska, empirijska, strukturna i elektronska formula. Indeks. Koeficijent. Oksidacioni broj. Valenca.