Zadaci iz hemijskih veza (II deo) (Hemijske veze)

Apstrakt

Prikazivanje nastajanja jonske i kovalentne veze. Razlikovanje polarne od nepolarne veze. Prepoznavanje, na osnovu formula, molekula, koji mogu da grade vodonične veze. Određivanje vrste hemijske veze u datom molekulu.