Zadaci iz hemijskih veza - drugi deo (Hemijske veze)

Apstrakt

Prikazivanje nastajanja jonske i kovalentne veze. Razlikovanje polarne od nepolarne veze. Prepoznavanje na osnovu formula molekula koji mogu da grade vodonične veze. Odredjivanje vrste hemijske veze u datom molekulu.