Zadaci iz hemijskih veza (I deo) (Hemijske veze)

Apstrakt

Određivanjje grupe i periode na osnovu elektronske konfiguracije atoma tog elementa. Izračunavanje broja protona, elektrona i neutrona na osnovu rednog i masenog broja. Poređenje vrednosti za energiju jonizacije i afinitet prema elektronu atoma elemenata na osnovu položaja u periodnom sistemu elemenata.

Zadaci:

1. U kom od navedenih nizova se nalaze samo metali? a)J,B,Si,K,Ca b)Br,He,Sn,As,Bi c)Hg,C,B,J,S d)Ag,Cl,He,As,Si e)Hg,Al,Bi,Cs,Be

2. U kom od navedenih nizova se nalaze samo oni elementi koji imaju veliki afinitet prema elektronu?

3. U kom od navedenih nizova se nalaze samo oni elementi koji imaju niske vrednosti za energiju jonizacije?

4. Koji od atoma elemenata sa datom elektronskom konfiguracijom ima najjače izražena metalna svojstva?

5. Neki element četvrte grupe periodnog sistema nalazi se u trećoj periodi njegov redni broj je: a)4 b)14 c)20 d)13 e)8?

6. Broj neutrona u jezgru atoma izotopa Ag je: a)108 b)47 c)107 d)50 e)61?