Mangan i jedinjenja mangana (Prelazni elementi)

Apstrakt

Mangan (Mn) - nalaženje i dobijanje. Primena mangana. Fizička i hemijska svojstva mangana.

Zadaci:

1. Koliko cm3 rastvora kalijum-permanganata, koncentracije 0,5md/dm3, je potrebno za oksidaciju 1,52g gvožđe(II)hlorida u kiseloj sredini?

2. Kolika je količinska koncentracija kalijum permanganata, ako 50cm3 ovog rastvora oslobodi iz rastvora HCl 11,2cm3 hlora (n.u.)?