Sagorevanje fosfora (Eksperimenti)

Apstrakt

Sagorevanje crvenog fosfora, pri čemu se gradi oksid...iznad plamena stavićemo ovlažen plavi lakmus papir koji će se obojiti u crveno, što je dokaz da je sredina kisela.