Apsorpciona moć ugljenika (Eksperimenti)

Apstrakt

Ugljenik ima izuzetnu apsorpcionu moć, to se najbolje vidi ako mu dodamo kalijum permanganat, ceđenjem kroz filter papir dobija se bezbojan filtrat.