Određivanje empirijske i molekulske formule jedinjenja
(Izračunavanje na osnovu hemijskih formula)

Apstrakt

Elementarna analiza. Procentni sastav jedinjenja. Odnos masa. Prustov zakon stalnih odnosa masa. Daltonov zakon višestrukih odnosa masa.

Zadaci:

1. Izračunati maseni udeo C, O u procentima u CO.

2. Izračunati maseni udeo kiseonika u uprocentima u Ca3(PO4)2.

3. Koliki je maseni udeo kristalne vode u procentima u MgSO4x7H2O?

4. Naći empirijsku formulu jedinjenja hroma, koji sadrži 68,4% hroma 31,6% kiseonika.

5. Izračunati najjednostavniju formulu jedinjenja, koje sadrži 53,3% kiseonika i 46,67 azota.