Zadaci (Izračunavanje na osnovu hemijskih formula)

Apstrakt

Odredjivanje procentnog sastava jedinjenja na osnovu odnosa masa elemenata u jedinjenju i na osnovu formule.

Zadaci

1. Odrediti molekulsku formulu jedinjenja ugljenika i sumpora molarne mase 76g/mol, koje sadrži 84,21%S.

2. Odredi najjednostavniju i stvarnu formulu jedinjenja koje se sastoji od 19,3%Na, 27%S, 53,7%O. Molarna masa tog jedinjenja je 238 g/mol.

3. Neko jedinjenje sadrži 82,35% azota i 17,65% vodonika. Odrediti stvarnu formulu jedinjenja ako 4,25g jedinjenja zauzima zapreminu od 5,6dm3.

4. Napisati formulu oksida azota, koji u pola mola molekula sadrži 6x1023 atoma azota, 1,2*1024 atoma kiseonika. Koji je naziv ovog oksida?

5. Kristalohidrati su soli koje u svom sastavu sadrže molekule vode. Odredi formulu kristalohidrata Na2SO4xH2O u koliko je poznato da se zagrevanjem 6,44g ovog hidrata masa smanji za 55,9%.

6. Elementarnom analizom utvrdjeno je da jedinjenje ugljenika i kisonika sadrži 27,27% ugljenika. Odredi empirijsku i molekulsku formulu ovog jedinjenja u koliko se zna da 448cm3 supstance ima masu 880mg?