Jaki i slabi elektroliti; Jonske reakcije (Kiseline, baze, soli)

Apstrakt

Pisanje jednačina jonskih reakcija u molekulskom i jonskom obliku. Pisanje jonskih reakcija, pri kojima nastaje talog. Pisanje jonskih reakcija, pri kojima nastaje supstanca gasovitog agregatnog stanja. Pisanje jonskih reakcija, pri kojima nastaje slabo disosovano jedinjenje.