Hidridi i oksidi (Vrste neorganskih jedinjenja)

Apstrakt

Hidridi. Jonski hidridi. Kovalentni hidridi. Dobijanje hidrida. Reakcije hidrida sa vodom. Oksidi. Vrste oksida. Kiseli oksidi. Bazni oksidi. Neutralni oksidi. Amfoterni oksidi. Reakcije oksida sa vodom, kiselinama i bazama.

Zadaci:

1. U kom nizu se nalaze samo kovalentni hidridi?

2. U kom nizu se nalaze samo jonski hidridi?