Neutralne masti - zadaci (III deo) (Lipidi)

Primeri:

1. Izračunati broj grama joda koji su potrebni za reakciju potpune adicije na 0,3mol oleinske kiseline?

2. Kalijum stearat je sastojak sapuna. Koliko je masa kalijum-hidroksida i tristearata potrebna da se nagradi 500g kalijum stearata ako je prinos 80%?

3. Koliko se grama NaOH troši za saponifikaciju 202g triglicerida stearinske kiseline koja sadrži 4% primesa?

4. Na tristearat kao osnovnu komponentu neke masti otpada 80% mase. Koliko se glicerola i sterinske kiseline može izdvojiti iz 72,5g te masti?

5. Koliko je potrebno litara vodonika (n.u.) za potpunu hidrogenizaciju 5mmol linolne kiseline?