Pojam supstance (Vrste supstance)

Apstrakt

Supstance. Fizička svojstva (isparavanje, topljenje, očvršćavanje, kondezovanje, rastvaranje). Hemijska svojstva supstanci (rđanje, sagorevanje). Čiste supstance podela na elemente i jedinjenja. Hemijski elementi (natrijum, kalijum), jedinjenja (destilovana voda). Smeše homogene na svim delovima isti sastav ( vazduh, morska so), heterogene različit sastav u svojim delovima (dim, pesak). Razlike između smeša i jedinjenja. Postupci za razdvajanje sastojaka smeša (destilacija, isparavanje, dekantovanje, filtracija, sublimacija, odvajanje pomoću magneta, sedimentiranje).