Fenoli - nomenklatura i podela (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Apstrakt

Nomenklatura fenola. Fizička i hemijska svojstva fenola. Polihidroksilni fenoli. Agregatno stanje fenola. Dobijanje fenola iz benzena. Dobijanje soli-fenolata. Reakcija dobijanja etara i estara. Reakcije benzenovog prstena. Reakcija oksidacije fenola. Dokazna reakcija za fenole.