Prelazni elementi - opšta svojstva (Prelazni elementi)

Apstrakt

D-elementi. Opšta svojstva elemenata d-bloka. Fizička i hemijska svojstva elemenata d-bloka. Boja jedinjenja prelaznih metala. Jedinjenja d-bloka. Industrijsko dobijanje. Hidrometalurški i pirometalurški postupak.