Ne za školu, već za život učimo!

Fizika ikona Fizika

Ono što izdvaja fiziku od svih drugih nauka jeste predmet njenog proučavanja. Sama reč fizika (grčki fizis - priroda) ukazuje da fizika proučava prirodu koju čini sve oko nas ali i mi sami. Danas smatramo da je priroda sačinjena od materije čiji su pojavni oblici supstancija i fizičko polje.

Branislava Brkić

Srpski ikona Srpski jezik i književnost

Proučavanje srpskog jezika i književnosti može da vam pomogne da razvijete jedan drugačiji i interesantniji pogled na svet. Ukoliko na pravi način pristupite riznici mudrosti koju su ostavili veliki ljudi u svojim književnim delima upoznaćete bolje i sebe i druge.

Nenad Gugl

Latinski ikona Latinski jezik

Suprotno opštem mišljenju savladavanje latinskog u gimnaziji ne zahteva ni dobro pamćenje ni talenat za učenje jezika. Dovoljno je dobro naučiti par početnih stvari, npr. jednu deklinaciju i jedno glagolsko vreme. Ostalo je nadgradnja i poređenje. Izučavanje latinskog otključava deo jednog sveta koji vekovima služi kao inspiracija i potpora svakoj umetnosti i nauci.

Danilo Savić

Filosofija ikona Filozofija (Filosofija) i Logika

Čovek koji čezne za mudrošću je uvek na putu koji predstavlja jedan veliki intelektualni izazov. Kroz stalno upitno čuđenje dopiremo do skrivenih tajni logosa, dopiremo do spoznaje Jednog. Mudroljublje nas vodi do samog Boga i osećanja jedinstva sa Njim. Mogući su, svakako i drugi putevi.

Vladimir Minić

Biologija ikona Biologija

Biologija obuhvata veliki broj disciplina koje za cilj imaju izučavanje živog sveta na svim nivoima: od molekularnog do nivoa biosfere. Dugo je bila deskriptivna nauka, međutim, u 20. veku biologija doživljava ogroman napredak, direktno vezan za razvoj tehnika biohemije, molekularne biologije i tehničkih nauka, koje su omogućile da se mehanizmi koji stoje iza bioloških fenomena detaljno opišu na molekularnom nivou.

Nemanja Milićević

Hemija ikona Hemija

Potrudićemo se da vam dočaramo ovu divnu ali ujedno i zagonetnu nauku. Kroz nizove predavanja polazeći od opšte preko neorganske, pa organske hemije, završavajući ciklus sa biohemijom pojasnićemo gradivo i sažeti nastavne jedinice na 15-to minutna predavanja, koja će vam u svakom momentu osvežiti znanje i učiniti vas sigurnijim pred ispitivanje ili pismene provere. Uživajte u ogledima i predavanjima proširite svoje vidike jer hemija je svuda oko nas. Srećan rad!

Biljana Vraneš

Nemački ikona Nemački jezik

Mnogi misle da je nemački jezik težak i grub, medjutim onaj ko zna zašto ga uči i kako da ga uči na efikasan način će brzo otkriti svu njegovu lepotu, koja leži pre svega u njegovoj logičnosti, jasnoj i preglednoj strukturi i neograničenoj mogućnosti spajanja reči u nove. Nadamo se da će ova predavanja doprineti lakšem usvajanju ovog jezika, i to ne samo preko gramatičkih objašnjenja (jer je gramatika samo jedan od aspekata učenja jezika), već i savetima kako da pišete, učite reči i slično. Želimo vam puno uspeha u učenju nemačkog jezika!

Vesna Nikolovski

Informatika ikona Informatika

Saša Vešić