Operativni sistem (Programska podrška računara)

Apstrakt

Korisnički interfejs (UI - User interface) operativnog sistema. Grafički korisnički interfejs (GUI - Graphic user interface). Interfejs komandne linije (CLI - Command line interface). Razlike između komandnog i grafičkog korisničkog interfejsa. Praktičan prikaz grafičkog i komandnog interfejsa u Winows i Linux operativnom sistemu. Vrste operativnih sistema. Operativni sistemi pametnih telefona (Smarth phone OS). Operativni sistemi u automobilima i pametnim kućama (Smarth house).