Aplikativni softver (Programska podrška računara)

Apstrakt

Programi za pregled interneta (Web browser). Elektronska pošta (Webmail). Programi za kancelarijsko poslovanje (Office tools). Program za obradu teksta, tabelarna izračunavanja i prezentacije. Programi za rad sa slikom, zvukom i video-zapisom (Multimedia). Programi za razvoj aplikacija (Integrated Development Environment).