Paketi, Predavanja.com

Besplatno

0 din
 • 350 video predavanja
 • nova predavanja

Godišnja

4788,00 din najekonomičnija*
 • 1200 video predavanja
 • bez reklama i ometanja
 • nova predavanja objavljena u toku trajanja pretplate
 • 365 dana od datuma aktivacije
 • dodatni materijali, apstrakti, prezentacije,
  zadaci, vežbanja
 • * 399,00din mesečno

Mesečna

990,00 din
 • 1200 video predavanja
 • bez reklama i ometanja
 • nova predavanja objavljena u toku trajanja pretplate
 • 30 dana od datuma aktivacije
 • dodatni materijali, apstrakti, prezentacije,
  zadaci, vežbanja