Sistemski softver (Programska podrška računara)

Apstrakt

Podela softvera. Operativni sistem kao srednji sloj između hardvera i aplikativnog softvera. Aplikativni softver. Apstrakcija hardvera, sistemski pozivi i API (Application Programming Interface). Drajveri (Drivers). Višeprogramski rad (Multitasking). UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) kao naslednik Bios-a. Fajl sistem. Fajlovi (files) i direktorijumi (directories).