Periferni uređaji (Arhitektura računarskog sistema)

Apstrakt