Centralna procesorska jedinica - procesor (Arhitektura računarskog sistema)

Apstrakt

Centralna procesorska jedinica kao mozak računara, mobilnog telefona i tableta. Delovi procesora: aritmetičko-logička jedinica (ALU), kontrolna jedinca (CU), registri, keš memorija (Cache). Način i faze izvršenja instrukcija. Sat - radni takt. Frekvencija ili učestanost (Hz). Mehanizam prekida (interrupt). CISC i RISC procesori. Magistrale podataka, adresa i kontrolne. 32/64 bit programi. Pokretanje više programa (Multitasking). Napredne karakteristike procesora: Hyper-Threading, Multiple Cores, GPU, Power reduction technology.