Vrste memorija računara (Arhitektura računarskog sistema)

Apstrakt

Memorije računara. Karakteristike memorija: kapacitet (byte), brzina, pristup, cena i tehnologija izrade. Operativna memorija (main memory) i njene osobine. Registri (register) i keš (cache memory) memorija. Podele memorija: unutrašnje i spoljne, privremene (volatile) i trajne (non-volatile), elektronske i mehaničke, statičke i dinamičke. Tvrdi disk (Hard disk drive) i optički uređaji (CD, DVD, Blu-ray). Memorije u oblaku (Cloud computing). Hijerarhija memorija od najbržih i najmanjih po kapacitetu do najsporijih i najvećih po kapacitetu. Primer otvaranje slike na ekranu računara.