Struktura i princip rada računara (Arhitektura računarskog sistema)

Apstrakt

Arhitektura računara po Džon fon Nojmanu. Osnovni delovi arhitekture računara: centralna procesorska jedinica (CPU), glavna memorija (Main memory) i periferni uređaji (I/O devices). Procesorske instrukcije (Instruction set). Izvršenje programa na primeru izraza y=x+9. Hijerarhija programskih jezika. Viši programski jezici, asembler i mašinski jezik.