Sočiva (Geometrijska optika)

Apstrakt

Vrste sabirnih i rasipnih sočiva. Osnovni elementi sočiva. Karakteristični zraci i pravila za konstrukciju likova. Izvođenje jednačine sočiva i jednačine za linearno uvećanje sočiva. Optičarska jednačina za tanka sočiva. Optička moć sočiva. Određivanje žižne daljine i optičke moći sistema sočiva.