Ogledala (Geometrijska optika)

Apstrakt

Svetlosni zrak i svetlosni snop. Jednakost udaljenosti lika i predmeta od ravnog ogledala. Udubljena (konkavna) i ispupčena (konveksna) ogledala. Osnovni elementi sfernih ogledala, karakteristični zraci, konstrukcija lika tačkastog predmeta i predmeta određenih dimenzija. Realni i imaginarni likovi.