Totalna refleksija; Disperzija, rasejanje i apsorpcija svetlosti (Talasna optika)

Apstrakt

Granični ugao totalne refleksije. Rešavanje zadatka u kome se govori o totalnoj refleksiji na granici ploče i vazduha. Primena totalne refleksije u optičkim instrumentima i tehnici optičkog vlakna. Disperzija svetlosti u kapljicama vode i u staklenoj prizmi. Disperzioni spektar i disperzioni ugao. Objašnjenje plavetnila i rumenila neba pojavom rasejanja svetlosti. Doplerov efekat u optici.

Zadaci

1. Na donju ploču indeksa prelamanja n1 postavljena je ploča manjeg indeksa prelamanja. Pod kojim uglom treba da pada svetlost na graničnu površinu ove dve ploče, da bi na graničnoj površini gornje ploče i vazduha došlo do totalne refleksije?