Doplerov efekat; Nadzvučna brzina (Akustika)

Apstrakt

Kako se izračunava frekvencija zvučnih talasa koje prima prijemnik kada se kreće izvor u odnosu na prijemnik koji miruje, a kako kada se prijemnik kreće u odnosu na izvor koji miruje? Šta je Doplerov efekat? Kako se koristi formula za opšti slučaj kretanja izvora zvuka i prijemnika zvuka? Primena datih formula u zadacima. Nastajanje udarnih talasa pri nadzvučnim brzinama. Mahov broj.

Zadaci

1. Kolikom brzinom bi trebalo da se slušalac približava zvučnom izvoru da bi frekvencija zvuka koji on čuje bila 1,4 puta veća od one frekvencije koju šalje zvučni izvor?

2. Automobil se kreće po pravom putu brzinom 80km/h. Za njim ide drugi auto sa uključenom sirenom, koja emituje zvuk frekvencije 1000Hz. Brzina drugog auta je 100km/h. Koliku frekvenciju zvuka sirene čuje putnik u prvom autu: a) kada mu se izvor zvuka približava; b) kada se udaljava?