Prijemnici zvuka; Infrazvuk i ultrazvuk; Rešavanje zadataka u vezi sa objektivnom i subjektivnom jačinom zvuka (Akustika)

Apstrakt

Mikrofon kao primer objektivnog prijemnika zvuka. Naše uho kao subjektivni prijemnik zvuka. Nastajanje, osobine i primena infrazvuka i ultrazvuka. Primeri rešavanja zadataka u kojima se određuju objektivna i subjektivna jačina zvuka.

Zadaci

1. Subjektivna jačina zvuka na određenom rastojanju od tačkastog izvora zvuka iznosi 40dB. Koliko puta treba da se poveća rastojanje od izvora da ljudsko uho ne registruje zvuk iz tog izvora?

2. Iz dva zvučna izvora do prijemnika dolaze zvuci iste frekvencije. Prijemnik registruje razliku subjektivnih jačina zvučnih talasa od 30dB (L1 veće od L2). Koliki je odnos amplituda ovih talasa?