Karakteristike zvuka (Akustika)

Apstrakt

Objektivne i subjektivne karakteristike zvuka. Objektivna i subjektivna jačina zvuka, prag čujnosti i granica bola. Primena logaritamske funkcije za određivanje subjektivne jačine. Visina i boja zvuka. Helmholcov rezonator i glinene amfore.