Brzina zvuka; Tonovi i šumovi; Zategnuta žica i vazdušni stub kao izvor zvuka (Akustika)

Apstrakt

Šta je zvuk, a šta infrazvuk i ultrazvuk? Brzina zvuka u različitim sredinama. Slobodan pad sa 39km i probijanje zvučnog zida. Muzički tonovi i šumovi. Žica učvršćena na krajevima, štap učvršćen na jednom kraju i vazdušni stub kao primer jednostavnijih izvora zvuka.