Odbijanje i prelamanje talasa; Superpozicija talasa; Progresivni i stojeći talasi (Talasi u mehanici)

Apstrakt

Talasni zrak i talasni front. Upadni, odbijeni i prelomni ugao. Hajgensov princip. Zakonitosti koje važe za odbijanje i prelamanje talasa. Princip superpozicije talasa. Karakteristike putujućih (progresivnih) i stojećih talasa.