Mehanički talas; Talasna dužina i brzina talasa (Talasi u mehanici)

Apstrakt

Pojam mehaničkog talasa. Uloga elastične sredine. Talasni zrak i talasni front. Podele mehaničkih talasa. Nastajanje poprečnog (transverzalnog) i uzdužnog (longitudinalnog) talasa. Šta je talasna dužina? Brzina talasa u elastičnim sredinama.