Redno RLC kolo (Naizmenična struja)

Apstrakt

Ukupan otpor rednog RLC - kola - impedansa. Omov zakon za ovo kolo. Određivanje fazne razlike struje i napona pomoću fazorskog dijagrama. Kada kažemo da je kolo u naponskoj rezonanciji? Određivanje rezonantne frekvencije. Primena rezonancije kod radio prijemnika. Osnovne karakteristike paralelnog RLC - kola.