Fizičko klatno (Oscilacije)

Apstrakt

Dvojno matematičko klatno i model čiča Gliše - fudbalera. Primer fizičkog klatna. Sličnost povratne sile koja deluje na harmonijski oscilator i Momenta sile Zemljine teže koji deluje na fizičko klatno. Od čega zavisi period (kružna frekvencija) fizičkog klatna? Jednačina obrtnih oscilacija.