Zadaci iz oblasti elektromagnetne indukcije (Elektromagnetna indukcija)

Apstrakt

Crtanje grafika indukovane elektromotorne sile na osnovu grafika zavisnosti magnetnog fluksa od vremena. Izvođenje formule za ugao okretanja pravougaonog rama oko jedne svoje stranice. Primeri rešavanja zadataka u kojima se menja oblik provodnika u magnetnom polju i promena magnetnog fluksa pri unošenju (iznošenju) kalema u magnetno polje (iz magnetnog polja). Pregled važnijih formula iz oblasti jednosmerne struje koje se koriste u rešavanju zadataka u oblasti elektromagnetne indukcije.

Zadaci

1. Na grafiku je prikazana zavisnost magnetnog fluksa od vremena. Nacrtati na osnovu datih podataka grafik indukovane elektromotorne sile.

2. Pravougaonik stranica a i b nalazi se u homogenom magnetnom polju indukcije B, pri čemu su linije polja normalne na pravougaonik. Pri ravnomernom obrtanju pravougaonika oko stranice b u njemu se indukuje elektromotorna sila Eind za poznati vremenski interval. Za koliki ugao je obrnut pravougaonik?