Faradejev zakon elektromagnetne indukcije (Elektromagnetna indukcija)

Apstrakt

Brzina promene magnetnog fluksa. Znak minus u Faradejevom zakonu elektromagnetne indukcije. Lencovo pravilo. Objašnjenje Lencovog pravila na primeru unošenja (iznošenja) stalnog magneta u kalem (iz kalema) i na primeru kretanja provodne šipke u magnetnom polju (promene površine obuhvaćene konturom).